Vendorlink Blog

News, releases etc....

Robot
VendorLink Release - Juli 2018
4191

VendorLink Release - Juli 2018

We hebben een nieuwe release uitgevoerd. Wat als eerste opvalt is dat het login scherm. Naast een nieuw uiterlijk hebben we meer ruimte gemaakt voor nieuwsberichten om onze gebruikers beter op te hoogte te kunnen brengen van ons laatste nieuws. Hier zullen we berichten plaatsen over nieuwe releases, klantendagen en andere voor gebruikers relevante informatie.

Terugknop, terug van weggeweest.

Met de invoering van het zgn “single page application framework” waren de terug en vooruit knoppen van de browser niet meer bruikbaar. De knoppen bladeren door de pagina historie van de browser en aangezien VendorLink technisch maar 1 pagina is, valt er weinig te bladeren. Door een ontwikkeling hebben de terug- en vooruit knoppen in de browser nu weer een functie gekregen. Je kan nu tussen de modules en items in VendorLink navigeren. Ook zal VendorLink na het verversen van de browser binnen de module ‘pagina’ van de applicatie blijven.

Verzamel nieuwsberichten over leveranciers met Google Alerts
We hebben de mogelijkheid toegevoegd om RSS Feeds, genereerd door Google Alerts bij leveranciers toe te voegen. Met Google Alerts heb je de mogelijkheid,  met je google account, om RSS feeds te generen op basis van zelf ingestelde zoekwoorden. VendorLink zal dagelijks deze feeds controleren op nieuwe berichten. Op deze manier kan je de berichten borgen binnen VendorLink.

Nieuwe functionaliteiten in Contracten

Deze release is er een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan Contracts

  • Concept contracten : Wanneer bij het toevoegen van een contract de optie Concept wordt aangevinkt, wordt het Contract in een aparte lijst met concept contracten geplaatst. Het contract is alleen zichtbaar voor degene die het contract heeft opgevoerd.
  • Vrije velden in tabblad Financieel: De mogelijkheid is toegevoegd om zelf als organisatie velden aan het tabblad financieel toe te voegen.
  • Een kleine aanpassing aan het uiterlijk om meer data op het scherm te kunnen krijgen.

Overige punten

  • Audits blok in Vendor Details niet zichtbaar wanneer Audits niet actief zijn.
  • Popup bij EnquĂȘte Opmaak in Vendor Rating stap 3
  • Uiterlijk tab menu in Contracts, Vendors, Vendor Rating,  Admin aangepast.