Vendorlink Blog

News, releases etc....

Robot
VendorLink Release - September 2018
2730

VendorLink Release - September 2018

RELEASE SEPTEMBER 2018

In de VendorLink release van 14 September 2018 zijn weer veel nieuwe functionaliteiten en verbeteringen doorgevoerd.

Vendors

Vrij velden : De mogelijkheid die er al bestond bij Contracts, om vrije velden te definiëren is nu ook beschikbaar in Vendors. Via Admin – Vendor Settings kunnen zgn. vrije velden worden  ingesteld die vervolgens getoond worden de Vendor Details en eventueel in de Vendors tabel. Met deze functie kunnen alle mogelijke informatie bij leveranciers worden opgeslagen. Lees ons helpcener artikel over deze mogelijkheden. 

Hoofd- en subleveranciers : er bestaat nu de mogelijkheid om leveranciers te koppelen aan een hoofdleverancier. Op deze manier kan een hiërarchische structuur worden vastgelegd.

Audits en Supplier Portal

De mogelijkheden binnen de VendorLink Audits, waarmee gegevens bij de leverancier kunnen worden opgevraagd via de Supplier Portal, zijn verder uitgebreid. Er kunnen nu ook Contactpersonen, Producten en inkoopcategorieën door de leveranciers worden aangeleverd.  Er zijn een aantal zaken gewijzigd in het scherm Audits binnen VendorLink om alle informatie overzichtelijker te tonen. Zo worden bijv. gewijzigde gegevens beter aangegeven.

VendorLink TEAM

We merken steeds meer de behoefte bij leveranciers om te kunnen communiceren met de Audit uitvoerder. Om dit goed te ondersteunen hebben we de VendorLink TEAM functie toegevoegd aan de Supplier Portal. De leverancier kan nu in de Supplier Portal binnen VendorLink TEAM een bericht plaatsen die zichtbaar en te beantwoorden is binnen Audits.

Vendor Rating

Binnen Vendor Rating is de beheer functie van de verstuurde Vendor Rating verbeterd. Er kan nu makkelijker en overzichtelijker gegevens, zoals leveranciers, contracten en respondenten, worden gewijzigd binnen de Vendor Rating.

Contracten

In de contracten module is de mogelijkheid toegevoegd om voor Contract Producten én Contract Financieel vrije velden te definieren. Ook is het nu mogelijk om er voor te kiezen om vrije velden op Contract niveau in de tabel te tonen. Wil je meer weten over vrije velden in de contracten kijk dan hier in ons helpcenter