One Step Ahead with ISPnext

Vendorlink and ISPnext will continue together under the name of ISPnext. Secure the entire Source-to-Pay process and achieve sustainable business operations in no time with Business Spend Management from ISPnext. Realize cost savings, improve processes and reduce risks for the entire organization.

» «

At Van Lanschot Kempen, the Procurement Department falls under the ‘Service Center Purchasing Contract Management & Facilities’. The department consists of two buyers, five contract managers, and one manager for contract management. Together they constitute 6.5 FTE.

Peggy Klingers is the manager for contract management and directs her team of five contract managers. She and her team use VendorLink on a daily basis to analyse procurement spending, inspect contracts, and comply with laws and regulations.

ProRail is responsible for the Dutch rail network: construction, maintenance, management and safety. As an independent party, they distribute the space on the rails, control all train traffic, build and manage stations, build new tracks and maintain existing tracks, turnouts, signals and level crossings. Together with transporters, ProRail commits itself 24/7 to ensuring that passengers and freight reach their destination safely and on time in an efficient and cost-conscious manner – and always with attention to the impact on the environment and on society.

 

Martijn ten Kroode has been working since 2011 as Procurement Manager at Pon’s Automobielhandel in Leusden, The Netherlands, one of the business units of Pon. “At Pon’s Automobielhandel, I am responsible for all procurement besides the cars,” Martijn says. “This includes procuring support services, parts and accessories to ultimately be able to sell cars. For example we spend a great deal of money on media and advertising agencies, IT services and hiring in external staff. In addition, I also coordinate the Pon Procurement Board – a consultative body in which we meet with the various procurement managers of other Pon companies. From this board, we carry out Pon-wide projects with which we bundle our procurement needs and in that way, as a result of the larger volume, increase our purchasing power.”

» «

De resultaten van Vendor Rating
6097

De resultaten van Vendor Rating

Het opzetten en uitvoeren van een vendor rating proces kost een organisatie tijd en energie. En ergens tijd en energie investeren, wordt ineens een stuk interessanter, zodra je weet wat de resultaten ervan zullen zijn. In deze blog lees je wat vendor rating oplevert en wat de zeven belangrijkste resultaten zijn.

Vendor rating resulteert in…

1. Een objectief en compleet beeld van leveranciersprestaties

Bij een vendor rating worden leveranciers zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld. In een contract worden vaak bepaalde deliverables vastgesteld (zoals leverbetrouwbaarheid, prijsafspraken, reactietijd) die aan de hand van vendor management software inzichtelijk worden gemaakt.

Bepaalde deliverables zijn minder goed meetbaar in harde cijfers, maar zijn wel te meten aan de hand van ervaringen van medewerkers. Via een gerichte enquête die door meerdere mensen ingevuld wordt, wordt een objectief en compleet beeld over een leverancier verzameld.

2. Feedback vanuit alle organisatie-onderdelen

Wie kun je nu beter om een beoordeling vragen dan de medewerkers die dagelijks contact hebben met een leverancier? Enquêtering is dan ook een goede methode om snel en breed in de organisatie te onderzoeken hoe de prestaties van leveranciers worden beoordeeld.

Enquêtering wordt vaak ook nog eens als positief ervaren door medewerkers. Ze communiceren hun ervaringen, dragen bij aan een betere, meer winstgevende samenwerking met leveranciers en profiteren zelf ook van efficiënter relatiebeheer.

3. Betere communicatie met leveranciers

Door vendor rating als proces te implementeren in de organisatie, kun je leveranciers in het vervolg beter informeren over prestaties. Niet langer zijn evaluaties gebaseerd op subjectieve ervaringen, maar beschik je over concrete voorbeelden en meetgegevens die als basis dienen voor het optimaliseren van leveranciersprestaties.

4. Overzicht in het totale leveranciersbestand

Door aan vendor rating te doen krijg je inzicht in de best en slechtst presterende leveranciers. Met een paar klikken stel je eenvoudig een lijst op met alle ‘probleemleveranciers’ en krijg je inzicht in hun zwakke kanten. Dit biedt natuurlijk direct de mogelijkheid om aan te sturen en prestaties te verbeteren.

5. Een continu verbeterprogramma

Vendor rating zou als continu proces in de organisatie doorgevoerd moeten worden. Een vendor rating voer je namelijk niet één keer uit, maar meerdere keren per jaar om zo continu progressie in leveranciersprestaties te kunnen monitoren.

6. Een betere relatie tussen de opdrachtgever en leverancier

De resultaten van een vendor rating bieden je handvatten om prestaties van leveranciers te onderbouwen en samen te kijken naar een verbeterprogramma. De intentie moet blijven om de relatie tussen opdrachtgever en leverancier te verbeteren.

7. Een prestatiegerichte opdrachtgever-leverancier cultuur

Wanneer deliverables van een leverancier structureel worden beoordeeld, zal de organisatie bewuster worden van de kansen die er zijn. Zowel de kwaliteit van de meting als van de leveranciersprestaties zal verbeteren, doordat leveranciers extra aandacht besteden aan datgene waar ze op beoordeeld worden. Waar je leveranciers op gaat beoordelen? Dat lees je in deze blog over leveranciersprestaties.

Zelf aan de slag met vendor rating? Neem contact op met VendorLink voor meer informatie over de vendor rating module in onze vendor management software.